Wat is een ketonen meter en hoe koop je de beste?

Voor heel wat mensen geldt dat ze op een bepaald moment te horen krijgen dat ze gebruik dienen te gaan maken van een zogenaamde ketonen meter. Wanneer blijkt dat de ketonen concentratie in het bloed boven de normale waarden uitkomt is het mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met een bepaalde medische aandoening. Het gaat hierbij om de aandoening die luistert naar de naam ketoacidose. Het is absoluut van cruciaal belang om te kunnen detecteren wanneer er zich een dergelijke aandoening voordoet. Heb jij het vermoeden dat je hiermee geconfronteerd bent? Dan kan het gebruik van een speciale ketonen meter daar onder meer uitsluitsel over bieden. 

Kan je deze aandoening voorkomen of niet? 

Het helemaal voorkomen van deze aandoening staat er in de praktijk om bekend nagenoeg onmogelijk te zijn. Dit gezegd hebbende is het wel mogelijk om de kans op het uitbreken van deze aandoening drastisch te verkleinen. Dit kan je onder meer doen door het volgen van een normaal en gevarieerd dieet. Voor personen die lijden aan diabetes en of welke een ketogeen dieet volgen doen er zeker goed aan om een ketonen meter aan te schaffen. Alleen op deze manier is het namelijk mogelijk om door middel van betrouwbare metingen te achterhalen wanneer deze aandoening zich mogelijks voordoet. Meer over het moeten meten van ketonen ontdek je hieronder. 

Wanneer moet je metingen uitvoeren met de ketonen meter?

Bovenstaande informatie heeft al duidelijk gemaakt dat er verschillende situaties bestaan waarin het gebruik van een ketonen meter om metingen uit te voeren een absolute vereiste is. Dit is onder meer het geval wanneer mensen bijvoorbeeld lijden aan diabetes. De vraag die veel mensen zich daarbij stellen is wanneer ze nu precies metingen dienen uit te voeren. Met andere woorden, welke symptomen maken duidelijk dat je moet gaan meten? Dat zijn de onderstaande:

Behoor jij tot één van de verschillende groepen die (extra) gebaat kunnen zijn bij het uitvoeren van ketonen metingen? In dat geval spreekt het voor zich dat het in huis halen van een ketonen meter absoluut het overwegen meer dan waard kan zijn. Hou dit dus zeker altijd goed in je achterhoofd. 

Waar rekening mee houden bij een ketonen meter kopen?

Ga je een ketonen meter aanschaffen? Hou er dan rekening mee dat je bij voorkeur kiest voor een exemplaar welke zowel glucose- als ketonen concentraties kan meten. Bovendien is het zo dat het ook interessant is wanneer je meter de concentraties kan meten met twee verschillende strips. Dit zorgt er namelijk voor dat de betrouwbaarheid van de metingen sterk kan worden verbeterd. Hou tot slot bij het kopen van een dergelijke meter eveneens altijd rekening met het meetbereik waarvan sprake is. Een meetbereik van 0.6 – 33.3 mmol/L voor wat glucose betreft en 0 – 8.0 mmol/L voor wat de ketonen betreft is bijvoorbeeld absoluut aangewezen. Hou ook hier zeker rekening mee.